Home Kultūra Renginiai Jubiliejų pasitiko su knyga

Jubiliejų pasitiko su knyga

1715
0

Šį savaitgalį, sausio 14 dieną, Šventupėje gyvenančiai poetei Genoefai Povilavičienei – dviguba šventė. Genoefa švenčia savo brandų 60-čio jubiliejų. Savo šventėje ji susirinkusiems svečiams pristatė neseniai Ukmergės Valdo leidykloje išleistą dar vieną poezijos knygą, kuri vadinasi „Švogeriai“.

„Ši knyga turėtų būti velnioniškai graži, nes ją lydi trys šešetai“. Taip kalbėjo renginio vedančioji, buvusi Šventupės bibliotekininkė Emilija Vėbrienė.

„Ką reiškia šitie skaičiai? Kur jie paslėpti Genutės knygoje“?

„Tai – 6 knyga, 60-čio jubiliejaus proga, išleista 2016 metų pabaigoje“. Knygą koregavo Raimonda Troškienė. Viršelio nuotraukos iš asmeninio Genoefos albumo.

Knygos korektorė ponia Raimonda pasakojo, „ kad į šeštą Genoefos Povilavičienės knygą telpa visa gyvenimo puokštė: basakojės vaikystės atspindžiai, tikrosios meilės pėdsakai, kasdienybės džiaugsmai ir rūpesčiai, gražiausi atsiminimai, karčios ašaros ir neteisybė, paskutinis atsisveikinimas.

Eilėraščiai, gimę iš sielos gelmių, kupini meilės ir šilumos. Autorė žavisi gamtos reiškiniais, jaučia kito skausmą, moka pastebėti ir džiaugtis net mažais dalykais.

Posmuose atgyja Šventupėje gyvenančių žmonių, draugų, giminių paveikslai. Į paviršių iškyla gražiausi darbai, pasiekimai, vertybės. Atrodo, kad autorė pastebi, vertina, permąsto, įsileidžia į savo širdį visus svarbiausius įvykius, kurie aktualūs šiandieniniame gyvenime, ir paskui paleidžia eiliuotus apmąstymus iš pačios sielos gelmių.

Poetė puikiai pažįsta aplinką, kurioje gyvena, myli ją supančius žmones, todėl kiekvienas jos eilėse atras kažką labai artima ir tik jam vienam gerai pažįstamą.

Eilės tokios nežemiškos ir tuo pačiu labai šiltos – praskaidrina susikaupusius debesis, pažadina šypseną lūpose ir įkvepia meilei, gėriui bei grožiui“.

Kaip pasakojo pati autorė, jog sudarydama knygą, eilėraščius renkasi įvairia tema, kad nebūtų skaitytojui nuobodu. Knygelėje – žmogaus gyvenimas, meilė artimui ir savo Tėvynei, gamtos dėsniai, metų laikai, eilės mamai, vaikams, gerbiamiems politikams ir t.t.

„Išdalinau jums po žodžio trupinį. Mano knygos kaip paukščiai pasklidę ne tik po Ukmergės rajoną. Jos keliavo į Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Varėnos rajoną, Rokiškio dvarą, Elektrėnus. Viena knyga nukeliavo net į Europos parlamentą, kartu su Vyteniu – Povilu Andriukaičiu. Knygoje yra 150 puslapių, joje rasite 101 eilėraštį“.

Šios gražios šventės metu autorės posmus skaitė Šventupės poezijos klubo „Į kitą krantą“ narė, Regina Mulevičienė – „Gluosnių pasaka“, „Tikėk“, „Meilės trupiniai“, „Melioratoriaus duona“, nes Genutė jau 35 metus kramto melioratoriaus duoną, dirba Ukmergės melioracijoje.

Autorės eiles skaitė kultūros darbuotojas, „Šventerečiaus“ kolektyvo vadovas, Kazimieras Šermukšnis – „Dievo tvarinys“, „Te aušta aušrelė“, „Laumė“, „Meilės vaisius“.
Renginio metu buvo minamos mįslės, pasakojami nuotaikingi, šmaikštūs pasakojimai.

Klausėmės autorės skaitomų eilių:

„Bėga, vai bėga tie mūsų metai, kad greta mūsų žmonės gyventų.
Ant nesėkmių ir laimės tako, pakol mūs širdys karštos plaka.
Gyvenimas – paveikslas mūsų tapytas, gyvenimas – knyga minčių parašyta,
Gyvename taip, kaip tapėm paveikslą, gyvename taip, kaip rašėme knygą,
Ir tiktai tikėjimo kaukei apleidus, ant plunksnos skaistumo užmiegame mes“.

Poetė skaitė eilėraščius – „Alkana širdis“, „Gimtinės kvapas“, „Gyvenimas – kaip simbolis“, „Knyga ir paveikslas“.

Dainuojamosios poezijos atlikėja Aldutė Lučinskaitė – Novikovienė, pritariant gitarai, atliko dainas pagal Genoefos Povilavičienės parašytus tekstus.

Renginyje dalyvavo ir savo romansais užliejo mūsų širdis romansinio dainavimo kolektyvas „Šventerečius“, kuriame dainuoja ir pati Genutė. Jų kolektyvo vadovas – Kazimieras, niekados neatsisako padėti, patarti, pagroti ar paskaityti. Gražus, šaunus „Šventerečiaus“ kolektyvas, tik dėl ligos šį kartą praretėjo jų gretos. Senjorų kolektyvui linkime sveikatos.

Tą šventinį vakarą autorę sveikino susirinkęs gausus būrys svečių.

Vidiškių pagrindinės mokyklos mokytojos – Raimonda Troškienė ir Vanda Jakubauskienė, jos linkėjo nepaleisti plunksnos iš rankų, o savo kūryba toliau džiuginti žmonių širdis.
Ukmergės savivaldybės darbuotoja – Eglė Štarienė linkėjo kūrybingų metų.

Daug šiltų žodžių ir sveikatos linkėjo sesuo, dukterėčios su šeimomis, giminės, draugai, bendradarbiai, pažįstami, kaimynai.

Visuomet išlikti žvaliai ir energingai, geros sveikatos, linkėjo Vidiškių seniūnijos seniūnas Virgilijus Štaras.

Genoefa daug metų profsąjungos narė. Ji „Ukmergės melioracijos“ profsąjungos iždininkė. Taip pat Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendrijos ir susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė, glaudžiai bendradarbiauja su Ukmergės rajono profsąjungiečiais. Dalyvauja profsąjungų renginiuose, seminaruose, profsąjungų dienos minėjimuose, posėdžiuose, profsąjungų rengiamuose mitinguose Vilniuje, prie seimo, tad ją sveikino gausus profsąjungiečių kolektyvas.

„Švyturio“ profsąjunga – pirmininkas Alvydas Vingrys, „Ukmergės keliai“ profsąjunga – Antanas Kriukelis, Ukmergės profesinių sąjungų bendrijos atstovė – Angelė Šereikienė, Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas – Vincentas Banikonis, UAB „Ukmergės melioracija“ profsąjungos pirmininkas – Jeronimas Mulevičius. UAB „Ukmergės statybos“ profsąjungos pirmininkė – Genovaitė Dalinkevičienė. Nors jos pačios sveikata sušlubavo, tačiau savo nuoširdžius žodžius, palinkėjimus ir dovanas, ji perdavė jubiliatei. Geri draugai kaip ir žvaigždės, ne visada matyti, bet žinai, kad jos tikrai yra. Šaunu, kad profsąjungiečiai – tokie vieningi, atjaučiantys vieni kitus.

Genutę pasveikino ir jos šaunus kolektyvas „Šventerečius“ bei palinkėjo ilgiausių metų, džiaugsmingų, turtingų, sveikatos.

Poetės nelepino gyvenimas. Patyrė skaudžių netekčių, neteisybės. Praeitais metais buvo sušlubavusi ir autorės sveikata.

Renginio vedančioji Emilija sakė nežinanti ką Genutė darys toliau. „Gal ji tapyt paveikslus pradės ar romanus rašys, kai angelą sargą šalia turės. Viskas tik nuo jos priklausys. Tai, ką diktuos jos širdis, juk poeto siela – širdyje“.

Šventėje skambėjo nuotaikingos melodijos. Šventupės kultūros namų salėje šokio sūkury sukėsi poros. Buvo gražu žiūrėti į laimingus, besišypsančius žmonių veidus.

Knygos autorė nuoširdžiai dėkojo savo rėmėjams: Henrikai Tolivaišienei, dukterėčios Rasos ir Vaidoto Nikžentaičių šeimynai, Irenai Purlienei, UAB „Ukmergės statyba“ profesinės sąjungos pirmininkei Genovaitei Dalinkevičienei, UAB „Ukmergės melioracija“ profesinės sąjungos pirmininkui Jeronimui Mulevičiui, ūkininkui Vaidotui Grybinui, Ukmergės profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkui Vincentui Banikoniui, medicinos darbuotojai Zitai Rutkauskienei, kaimynams Birutei Antanaitienei, Stasiui Kučinskui, Virginijai ir Vytautui Pivorams bei knygos korektorei Raimondai Troškienei.

„Dėkoju jums brangieji prisidėjus prie mano knygos išleidimo. Didelis ačiū Emilijai Vėbrienei už sklandžiai, įdomiai, nuotaikingai pravestą renginį – vakaronę“.

Poetė visiems atvykusiems į jos dvigubą šventę svečiams dovanojo knygas. Keletą knygų skyrė Vidiškių pagrindinės mokyklos bibliotekai, lai jas skaito ir jaunoji mūsų karta.

Tegul lydi poetę gėris, grožis, sveikata ir šypsena, mes lauksime jos naujų poezijos eilių.

Henrika Tolivaišienė

[peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-6WgZ74j2cDQ/WH4BFTkfV2I/AAAAAAAAzT4/B26zdKDKSVcbs5dJdp3s4DzYJbaq4iCHACCo/s144-o/genut%25C4%2597s%2Bjubiliejus%2B041.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535313067497314″ caption=“genutės jubiliejus 041.JPG“ type=“image“ alt=“genutės jubiliejus 041.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-lcGxX5uZgH4/WH4BEgUDT0I/AAAAAAAAzT4/AMIg1EOySMwPO9YWJiyAyFRyz0wQUcaMgCCo/s144-o/genut%25C4%2597s%2Bjubiliejus%2B037.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535299308343106″ caption=“genutės jubiliejus 037.JPG“ type=“image“ alt=“genutės jubiliejus 037.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-YksOloS1KNQ/WH4BD_32LqI/AAAAAAAAzT4/8Cy-A8cU7BIttL6p8NOz_PSmUXfDHYXMgCCo/s144-o/genut%25C4%2597s%2Bjubiliejus%2B036.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535290600107682″ caption=“genutės jubiliejus 036.JPG“ type=“image“ alt=“genutės jubiliejus 036.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/–HlkCQbGdSk/WH4BDVUwkuI/AAAAAAAAzT4/rzFCwnhrfRkzuE2gMxs_vOLkucjC77ncQCCo/s144-o/genut%25C4%2597s%2Bjubiliejus%2B034.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535279178650338″ caption=“genutės jubiliejus 034.JPG“ type=“image“ alt=“genutės jubiliejus 034.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-WIcSBMasx4U/WH4BC4vbkRI/AAAAAAAAzT4/ySBIr0RZMbMyWOhI9uJ7erX79wVM3R_KACCo/s144-o/genut%25C4%2597s%2Bjubiliejus%2B024.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535271505891602″ caption=“genutės jubiliejus 024.JPG“ type=“image“ alt=“genutės jubiliejus 024.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-tcmcsAmyxnE/WH4BCBfA98I/AAAAAAAAzT4/zXkC5jgAUK8KTajd8prlbBoIPBiO2U6TgCCo/s144-o/genute%2B059.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535256673089474″ caption=“genute 059.JPG“ type=“image“ alt=“genute 059.JPG“ image_size=“450×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-2g6kmI7kFL4/WH4BCF46BBI/AAAAAAAAzT4/y6nwTTWa0Z07uff_9WM77faFepBnWhyfQCCo/s144-o/genute%2B056.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535257855427602″ caption=“genute 056.JPG“ type=“image“ alt=“genute 056.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-VxRcsfqlYYk/WH4BBBSx-dI/AAAAAAAAzT4/0dhmegkc71c7cfCRjJvuz7uBc93Oh1T8QCCo/s144-o/genute%2B055.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535239441906130″ caption=“genute 055.JPG“ type=“image“ alt=“genute 055.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-p9FFnxVrR2k/WH4BAd1Qb2I/AAAAAAAAzT4/GWV0GgvrKdc6jmlyNGFAb9daruTRJDq5wCCo/s144-o/genute%2B054.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535229922832226″ caption=“genute 054.JPG“ type=“image“ alt=“genute 054.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-tsWo7KNFS-w/WH4A_0n_TjI/AAAAAAAAzT4/xByzPOetPHoJkANJoOxKI9KHF3d2aQAUwCCo/s144-o/genute%2B042.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535218861329970″ caption=“genute 042.JPG“ type=“image“ alt=“genute 042.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-bwjT8chEJA8/WH4A_WgHFvI/AAAAAAAAzT4/RtKfxkovV6EMvshTl0rtSSpXfwwjyBGDwCCo/s144-o/genute%2B035.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535210775222002″ caption=“genute 035.JPG“ type=“image“ alt=“genute 035.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-1s-ckJPczw0/WH4A-otw_nI/AAAAAAAAzT4/vPrFCNJQtSQ-4z6CT5YOfd-07D9rjmxwwCCo/s144-o/genute%2B031.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535198484463218″ caption=“genute 031.JPG“ type=“image“ alt=“genute 031.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-EM_O8nbuZWE/WH4A-U-AyEI/AAAAAAAAzT4/PYJ-ahZZRggUB0MBJLidw0YIeeuXDvktQCCo/s144-o/genute%2B025.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535193183897666″ caption=“genute 025.JPG“ type=“image“ alt=“genute 025.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-64mkNJyPi88/WH4A9AUY0QI/AAAAAAAAzT4/DZecfLn6Yo8MamlEvUZGOB_KrDPuL9KQACCo/s144-o/genute%2B020.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535170460733698″ caption=“genute 020.JPG“ type=“image“ alt=“genute 020.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-Odgv3Xangmk/WH4A8xtsoYI/AAAAAAAAzT4/tltjH8vqAoA8nXCw0SBcX9HypTFpNbcnwCCo/s144-o/genute%2B016.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535166540358018″ caption=“genute 016.JPG“ type=“image“ alt=“genute 016.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-g5JKfPVrd40/WH4A8zY8emI/AAAAAAAAzT4/k60WxuZuxUc9aZgA8zUK06Egjy1JTxEFACCo/s144-o/genute%2B010.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535166990187106″ caption=“genute 010.JPG“ type=“image“ alt=“genute 010.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-cDC69ompsDQ/WH4A7PiFgcI/AAAAAAAAzT4/PBKYbxY9K6krH1-EY0uFTI1sDZLTkXftACCo/s144-o/genute%2B001.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535140184981954″ caption=“genute 001.JPG“ type=“image“ alt=“genute 001.JPG“ image_size=“800×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-mCTUbqva8Zo/WH4A6Z2NCCI/AAAAAAAAzT4/nkdrfYkh_esk0xgMtCq6sNftv6Ut5s03wCCo/s144-o/20170114_175659.jpg“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535125773846562″ caption=““ type=“image“ alt=“20170114_175659.jpg“ image_size=“338×600″ ] [peg-image src=“https://lh3.googleusercontent.com/-7r3ihu6TzUY/WH4A6uOqc-I/AAAAAAAAzT4/IEYVYRif_RYz7o4cd4zGeCfeCtiodZggACCo/s144-o/20170114_170134.jpg“ href=“https://picasaweb.google.com/114660006053230309490/6376535120665368897#6376535131245147106″ caption=““ type=“image“ alt=“20170114_170134.jpg“ image_size=“338×600″ ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here