Pradžia Aktualijos Pranešimai Ukmergės sporto centras taryboje pristatė ką nuveikė per metus

Ukmergės sporto centras taryboje pristatė ką nuveikė per metus

1969
0

IMG 4549

Ketvirtadienį vykusio posėdžio metu buvo pristatytos Švietimo įstaigų vadovų ataskaitos. Pateikiame Ukmergės sporto centro 2015 metų metinę ataskaitą.

Ukmergės sporto centro vizija – moderni sporto organizacija, visiškai aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų, teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus.

2015 m. Ukmergės sporto centras dalyvavo 5  projektuose. Stadione buvo vykdomi II etapo tribūnų ir kitų patalpų rekonstrukcijos darbai. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo užtikrintas futbolo skyriaus veiklos tęstinumas saugioje aplinkoje. 

2015 m. lapkričio mėn. buvo skirtos lėšos investicinio projekto „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtos investicinio projekto parengimo paslaugos“ pirkimui. Sudaryta mažos vertės viešųjų pirkimų komisija, kuri vykdė investicinio projekto parengimo paslaugų pirkimą. Buvo koordinuotas projekto „VIII-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas“ įgyvendinimas (finansuotas Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo).

Su darbo grupe rengtas projektas „Dėmesys vienam ir kiekvienam vaikui“, gavus finansavimą, koordinuota sporto stovyklos veikla, vykdyta pagal projektą Veprių laisvailaikio užimtumo ir turizmo filialo patalpose. 

Ukmergės sporto centras kaip partneris dalyvavo Švietimo ir sporto skyriaus vykdomame tarptautiniame Comenius Regio programos partnerysčių projekte „Fiziškai aktyvūs vaikai – sveiki piliečiai“. 2015 m. balandžio mėn. Tarptautinėje konferencijoje Ukmergėje skaitytas pranešimas apie Ukmergės sporto centro vykdomą veiklą.

2015 m. spalio mėn. Ukmergės sporto centro direktorius buvo išvykęs į Estiją, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje „Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos bendrojo lavinimo mokyklose“. Buvo inicijuoti susitikimai su Ukmergės rajono tarybos nariu Dariumi Varnu, LR Seimo nariu Kaziu Grybausku dėl lėšų skyrimo Šventupės sporto komplekso renovacijai.
Ukmergės sporto centras organizavo papildomą neformalųjį švietimą mokiniams šių sporto šakų grupėse: dziudo, futbolo, krepšinio, stalo teniso, plaukimo, lengvosios atletikos, šachmatų. Koordinavo sportinę vieklą rajone, organizavo sporto varžybas, žaidynes, sporto šventes vaikams, jaunimui ir suaugusiems, teikė sporto salių, aikštynų nuomos paslaugas, teikė informaciją ir metodinę pagalbą suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

2015 m. Sporto centre buvo patvirtinta 26,75 terchninio personalo darbuotojų ir 22,95 sporto mokytojų etatų. Visi Sporto centro pedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtos centro, Švietimo mainų paramos fondo, ES projektų organizuojamuose seminaruose, konferencijose, metodinėse dienose.
Sporto centre dirbo 29 sporto mokytojai (dziudo skyriuje – 3, futbolo – 9, krepšinio – 10, teniso – 3, plaukimo – 1, šachmatų – 1, lengvosios atletikos – 1, neįgaliųjų – 1). 8 sporto mokytojai turi sporto mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 8 – vyresniojo sporto mokytojo, 15 – sporto mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2015 m. buvo 429,82 eurai.

2015 m. Sporto centre buvo 48 mokomosios grupės, kurias lankė 763 auklėtiniais. Populiariausios sporto šakos: krepšinis (281 moksleivis), futbolas (258), dziudo (87). Stalo teniso grupes lankė 24 moksleiviai, šachmatų – 40, plaukimą – 49, lengvąją atletiką – 14 moksleivių. Yra 1 neįgaliųjų grupė, kurią lanko 10 moksleivių. Sporto centro moksleičių skaičius išlieka stabilus. 2015 m. buvo inicijuotas papildomos plaukimo grupės steigimas.

Sporto centro auklėtiniai, kaip ir kasmet, dalyvavo šalies vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusių čempionatuose bei Kūno kultūros ir sporto departamento, „Žalgirio“ ir „Nemuno“ draugijų, tarptautiniuose renginiuose, „Sportas visiems“ programoje. Sporto centro auklėtiniai, dalyvaudami Europos čempionatuose, laimėjo 8 medalius, Baltijos šalių čempionatuose – 8. Lietuvos individualių sporto šakų varžybose laimėta: suaugusių čempionatuose – 4 medaliai, jaunimo – 5, jaunių – 50, jaunučių – 3, vaikų – 14 medalių. Komandinių sporto šakų varžybose: jaunių čempionatuose – 2 medaliai, jaunučių čempionatuose – 6, suaugusių – 3 medaliai.
Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių rinktinėms atstovavo 23 Ukmergės sporto centro auklėtiniai, atitinkamoms sporto šakų rinktinėms vadovavo ar dirbo trenerių asistentais 5 Sporto centro sporto mokytojai.

Ukmergės sporto centro balanse yra: administracinės patalpos su imtynių sale, Šventupės sporto kompleksas, Ukmergės stadionas, buvusios Dailės mokyklos pastatas. Bendra pastatų balansinė vertė: 901 941,72 Eur. Kitų statinių balansinė vertė: 8602,30 Eur. Ukmergės sporto centras pagal valstybinės panaudos sutartis turimose sporto bazėse valdo 10,44 ha žemės.

Sporto centras turi 3 autobusus: 26 vietų, 19 ir 14 vietų autobusai.

Atlikus stadiono pagrindinio pastato tribūnos stogo remonto darbus, materialinės bazės būklė akivaizdžiai pagerėjo. 2015 m. Sporto centro darbuotojai savo jėgomis atliko šachmatų skyriaus patalpų grindų remontą, patalpų grindys padengtos nauja dang. Stadione bei Šventupės sporto komplekso bazėje suremontuoti lauko suolai, įrengti nauji suolai žiūrovų poilsio reikmėms. Stadione sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelės danga.

Finansinė veikla: 2015 m. Sporto centrui iš savivaldybės biudžeto skirta 370 046,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui: 244 072,26 Eur, socialiniam draudimui – 75 538,71 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 43 974,03 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti – 6 461,00 Eur. Surinta 1 814,00 Eur fizinių, juridinių asmenų paramos lėšų. Jos panaudotos moksleičių išvykimui į varžybas, varžybų dalyvių apdovanojimui, priemonių įsigijimui.

Gautos projektinės lėšos panaudotos šių projektų įgyvendinimui: „VIII-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas“  – 600,00 Eur, „Dėmėsys vienam ir kiekvienam vaikui“ – 3 570,00 Eur.

Už mokamas paslaugas surinkta – 23 101,76 Eur (12 566,51 Eur mokestis už neformalųjį švietimą, 8228,27 Eur – už patalpų ir aikščių nuomą, 1450,00 Eur – varžybų startinis mokestis, 856,98 Eur – transporto paslaugos). Šios lėšos panaudotos turimų bazių priežiūrai: futbolo aikščių paruošimui, transporto išlaidoms, sportinio inventoriaus įsigijimui, varžybų organizavimo išlaidoms, medikamentų įsigijimui, kvalifikacijos tobulinimams.

Ukmergės sporto centras neišvengia ir problemų:  2017-2018 m. laikotarpyje reikia įsigyti 26-30 vietų autobusą, nes turimo autobuso MAN kėbulas visiškai susidėvėjęs ir gali neatitikti techninės apžiūros reikalavimų. Taip pat būtina atlikti II etapo rekonstrukcijos darbus Sporto centro patalpose, esančiose Vienuolyno g.  ir stadione. Būtina renovuoti Šventupės sporto komplekso sporto salės patalpas, pakeičiant langus, radiatorius ir t.t.

Parengta pagal ukmerge.lt, Ukmergės sporto centro 2015 m. ataskaitos informaciją

Pilna ataskaita ČIA. (.pdf)

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą