Pradžia Aktualijos Rajono Tarybos nariai kviečiami vienytis bendram darbui

Rajono Tarybos nariai kviečiami vienytis bendram darbui

2913
2

Gerbiami naujos kadencijos Savivaldybės tarybos nariai,
pirmojo posėdžio dalyviai ir svečiai

Dar kartą norisi padėkoti visiems Ukmergės krašto rinkėjams už pasitikėjimą manimi, kaip Ukmergės rajono savivaldybės meru. Tai didžiulė garbė ir dar didesnė atsakomybė, ir įpareigojimas.

Įpareigojimas – tęsti pradėtus praeitos kadencijos darbus.

Didžiulė atsakomybė – apjungti visus išrinktus Tarybos narius bendram darbui, vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo ir atsakingumo prieš rinkėjus principais.

Švietimas, kultūra, verslo plėtra ir bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas – glaudžiai tarpusavyje susijusios labai svarbios veiklos sritys. Todėl stipri, kūrybinga, veikli ir energinga administracija labai svarbus įrankis įgyvendinti rinkimines programas.

Nuo darnaus Tarybos ir administracijos komandinio darbo priklausys Ukmergės krašto pažanga.

Todėl kviečiu visus Tarybos narius vieningai ir darniai tarnauti Ukmergės krašto žmonėms.

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas

DEKLARACIJA
DĖL BENDRO DARBO SUDARANT SAVIVALDYBĖS TARYBOS DAUGUMĄ
2019 m. balandžio 15 d.
Ukmergė

Mes, žemiau pasirašiusios politinės jėgos, gavusios rinkėjų pasitikėjimą ir siekiančios kartu kurti Ukmergės krašto gerovę, deklaruojame dalyvavimą formuojant 2019–2023 m. kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą ir esame pasiruošę deleguoti kandidatus į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas. Kviečiame visas rinkėjų pasitikėjimą gavusias politines jėgas jungtis formuojant Savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą ir deleguoti savo kandidatus į politinio pasitikėjimo komandą, kartu parengti bendrą veiklos programą ir prisiimti atsakomybę už rinkėjams duotų pažadų įgyvendinimą.

Savivaldybės tarybos narių, atstovaujančių Darbo ir Socialdemokratų partijoms, parašai

2 KOMENTARAI

  1. Ar mokate skaičiuoti 10 yra daugiau už 15 ? Atbūsite , mielieji ir pradėkite mąstyti blaiviai, gana žaisti vaikų žaidimus, socdemai negali nulipti nuo valdžios bokšto. Neprotinga ir negarbinga, gėda brangieji. Reikia elgtis garbingai, tai nors nenupulsite žmonių akyse, o dabar tik juoką kelaite, susimąstykite.

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą